Handledning

Handledning av arbetsgrupper

Handledning


Företagsutbildningar

Danderyds KBT-mottagning kan anordna utbildningar i:

Stresshantering

Mindfulness

Kränkande särbehandling

OBM (Organiational Behavior Management)

Olika arbetsgrupper har olika behov av handledning. Danderyds KBT-mottagning erbjuder handledning enligt följande:


Arbetsgruppens utveckling

Det kan dels handla om hur arbetsgruppen organiserar sitt arbete, ansvarstagande, överlämningar och andra utmaningar i det dagliga arbetet, dels om hur man interagerar och förhåller sig till varandra. Konfliktlösning och hur man kan kommunicera och ge feedback till varandra är vanligt förekommande teman. Nära knutet till det är förebyggande arbete kring kränkande särbehandling.


Processhandledning

Vad händer med oss i gruppen löpande utifrån vad som händer i vårt dagliga arbete.


Ärendehandledning

Utifrån inlärningspsykologiskt perspektiv handleda i klientärenden och/eller i kundrelationer.

070-792 05 75