Om

Anna Fritz

Legitimerad psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi. 

Vidareutbildad i bl.a. DBT och parterapi (IBCT) och handledarutbildning.

Examen från psykoterapeutprogrammet vid Linköpings universitet.


Erfarenhet som terapeut:

  • fr.om 2009 i egen verksamhet och på
  • Kvartesakuten i Mörby Centrum
  • Manpower hälsopartner
  • KBT-gruppen AB


Handledning av arbetsgrupper.

Chefscoachning.


Dessutom erfarenhet som konsult inom organisation, främst medarbetarundersökningar och förbättringsarbete utifrån dessa, exempelvis utveckling av arbetsgrupper vad gäller arbetssätt och sätt att fungera tillsammans.


Haft ett flertal chefsroller genom åren.


Charlotte Gentili

Legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vidareutbildad i bla ACT och Prolonged Exposure.

Examen 2015 från Karolinska Institutet.


Doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och forskar främst inom ACT som behandling vid kronisk smärta och digitala behandlingsmetoder. 

070-792 05 75