Parterapi

Vi kan även erbjuda parterapi

via videolänk.Parterapi

Ofta attraheras vi till en början av varandras olikheter och ibland av likheterna. Efter en tid kan samma egenskaper skapa problem i våra relationer.


Vi erbjuder parterapi när ni kört fast i er relation. Kanske funderar ni på en separation. Ibland är det den bästa lösningen men pröva först med att ta hjälp!


Parterapi utifrån KBT-teori och IBCT (Intergrative Behavioral Couple Therapy):


 • Utforska problem- och konfliktområden. Vilka olikheter och likheter påverkar oss och ställer till det för oss?
 • Gemensamma styrkor. Vad tycker vi om hos varandra? Vad är bra trots allt?
 • Ändra negativa beteendemönster till mer positiva sätt att bete sig mot varandra. Se den egna delen i problemen. Vad kan jag göra annorlunda?
 • Förbättra kommunikationen
 • Uttrycka känslor och behov.
 • Lyssna.
 • Ta och ge positiv och negativ feedback.
 • Problem- och konfliktlösning.


Så går det till:

 • Ett första utforskande samtal med båda närvarande
 • Ett individuellt utforskande samtal var.
 • Analys och plan presenteras av terapeut vid ett gemensamt samtal
 • Behandlingssamtal


Ofta kommer paret en bit på väg redan under de första utforskande samtalen då insikter och empati skapas.


070-792 05 75

Du är välkommen att höra av dig med frågor

eller för att boka tid!